Que test nhanh covid pharmacity

(1 đánh giá của khách hàng)

165,000

Sản phẩm được bán theo cái. giá 180.000/cái
Mua theo hộp mỗi hộp 25 cái giá 3.500.000/hộp
Chúng tôi chỉ ship được sản phẩm trong khu vực trong quận mà chúng tôi đang hoạt động.

Để cập nhật giá hôm nay vui lòng liên hệ nhé !